Specialuppdrag: Emballagekonstruktion

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och effektivisera våra tjänster för att möta kundens behov av såväl blästring och lackering som omkringliggande tjänster. Därför erbjuder vi även tjänster inom specialemballering för transport och förvaring av stora som mindre artiklar - både till antal och storlek.  

 

Oavsett om godset ställer krav på vatten-, fukt- eller lufttäthet eller om det ska skyddas från stötar och hanteras ända in i en slutproduktion, kan vår konstruktör i samrådande med beställaren presentera en lösning som överensstämmer med de önskvärda kraven.  Artiklar som behöver specialemballage kan vara allt från stora tunga till små och känsliga.

 

Vår Emballagekonstruktör producerar tekniskt underlag i CAD och kombinerar där 2D- och 3D-ritningar för att skapa ett dokument med komplett krav- och artikelspecifikation. Utifrån det konstrueras specialemballage för varje unik artikel och dess krav. Allt för att säkerställa att kunden kan förvara och skicka sitt gods tryggt och säkert till lägsta möjliga kostnad.

 

 

För information och förfrågningar kontakta:

 

Mats Dahlin

Affärsutvecklare
Tel: 010 - 214 76 50

mats.dahlin@servistik.se