Målning inhouse

I takt med att företag fokuserar allt mer på sin kärnverksamhet blir frågan för företag med ett eget måleri om den verksamheten fortsatt ska bedrivas i egen regi eller överlåtas på en specialist på området.

Vi tar fullt drift- och kvalitetsansvar och säkerställer att vi alltid har rätt resurser på plats för att möta kundernas olika ledtids- och kvalitetskrav. Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för lean production och ökar effektiviteten i kundens produktion.
 Vi kan även föreslå effektiviseringar och rationaliseringar inom kundens produktionsområde, i samråd med kundens representanter, för ökad verkningsgrad.